Республикански конкурс «Нохчийн меттан хьехархо – 2019». 2-г1а де «Урок», «Самоанализ»

    Оханан беттан 20-чу дийнахь "Нохчийн меттан хьехархо-2019" конкурсан рогIера тIедиллар "Урок" дIадаьхьира Хьалха-Мартан №7 йолчу школехь. 

Конкурсан декъахоша тергамхойн кхеле ехкира нохчийн меттан, литературин йиллина урокаш. И болх дIабахьа аьтто а бина, деза хьеший дина тхо тIеэцначу школин куьйгалхочунна Дахиева Фаризина а, хьехархошна а даггара баркалла! 

Къаьсттина баркалла урокашкахь дакъалаьцначу дешархошна!

 

20042019